kreska

budynek biurowy – Bank PKO s.a. – remont elewacji z wykonaniem docieplenia budynku, Bydgoszcz, ul. Jagielońska 34