kreska

rozbudowa hotelu Best Inn, Białe Błota (III etapy rozbudowy: o część hotelową i gastronomiczno-konferencyjną)