kreska

Specjalizacja

Specjalizujemy się w projektowaniu obiektów:

  • budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
  • budownictwa przemyslowego
  • budownictwa użyteczności publicznej
  • osiedli budynków jednorodzinnych
  • budynków zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, pensjonaty, domki letniskowe itp.)
  • biurowców
  • obiekty kubaturowe dla inwestycji drogowych (m.in. obiekty Obwodu Utrzymania Drogi, budynki na terenie MOP-ów)