kreska

Budynki przemysłowe, magazynowe, drogowe, kolejowe

 • hala magazynowa, Dobrzewino, gm. Szemud, dz. nr 319/13,
 • budynek magazynowy, Kosakowo, dz. nr 57/8,
 • przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek magazynowo-usługowy, Zdrada, gm. Puck, dz. nr 15/2,  
 • projekty nowych budynków i projekty remontów budynków istniejących - w ramach zadania pn.: „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS Bydgoszcz Głowna” - budynki kolejowe: nastawnie, garaże drezyn, schroniska, budynek Regionalnego Centrum Sterowania - w trakcie projektowania,
 • budynek Nastawni Korsze Ko - dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacj, ETAP: B - Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją)".
 • obiekty kontenerowe Nastawni Kętrzyn KN dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk-Korsze wraz z elektryfikacj, ETAP: B - Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją)",
 • PSZOK (Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), Żarnowiec, (współpraca - branża architektura),
 • budowa zbiornika wodnego przeciwpożarowego oraz pompowni przeciwpożarowej dla zakładu FROSTA, Bydgoszcz (współpraca - projekt zagospodarowania terenu),
 • budynku hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną, Łężyce, gmina Wejherowo, (współpraca  - branza architektura),
 • budynek MSO (Miejscowe Stanowisko Obsługi) - budynek związany z prowadzeniem i kontrolą ruchu na linii kolejowej LK221 w ramach zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo” na odcinku Gutkowo – Dobre Miasto”,
 • budynek na potrzeby urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego dla inwestycji: „Remont linii kolejowej nr 234 na odcinku od km 11+030 do km 19+898 oraz linii kolejowej nr 229 na odcinku od km 24+400 do km 30+905" w ramach zadania "Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki - Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz jako trasy objazdowej na czas realizacji projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto",
 • budynek hali magazynowej, Sulicice, gm. Krokowa (współpraca - branża architektura),
 • projekt budynku lokalnego centrum sterowania (LCS) i budynku garażowego w Ostrołęce - w ramach zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”,
 • projekt remontu nastawni dysponującej Grabowo - w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” - nie zrealizowany,
 • projekt remontu nastawni dysponującej Biskupiec Reszelski - w ramach zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka – Ełk na odcinku Czerwonka – Biskupiec Reszelski,
 • budynek warsztatowo-magazynowy, Sulicice, gm. Krokowa (koncepcja, projekt branże: architektura, sanitarna, elektryczna),
 • budynek produkcyjny z częścią socjalno - biurową, Władysławowo, dz. nr 58/8 (koncepcja, projekt branże: architektura, sanitarna),
 • budynki Obwodu Utrzymania Drogi (OUD) i mała architektura na odcinku drogi ekspresowej S5, woj. kujawsko-pomorskie - w ramach inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi  ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km,
 • budynek magazynowy, hala składowa i bud. biurowy z jednym lokalem mieszkalnym - rozbudowa o wspólną część magazynową, Dębogórze, gm. Kosakowo, powiat pucki (współpraca - branża architektura)
 • hala magazynowa z częścią socjalno – biurową, Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej
 • rozbudowa wraz z przebudową budynku biurowo – magazynowo – warsztatowego, Szubin, ul. Kcyńska
 • budynek magazynowy na maszyny i sprzęt rolniczy, Wąsosz, gm. Szubin
 • projekt nadbudowy budynku magazynowo-garażowego, Szubin, ul. Kcyńska