kreska

Budynki mieszkalne wielorodzinne

 • remont elewacji wraz z wykonaniem docieplenia ścian szczytowych i tylnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Bydgoszcz, ul. Terasy 5,
 • wej i tylnej kamienic mieszkalnych wraz z rekonstrukcją drewnianych logii w elewacji tylnej, Bydgoszcz, ul. 20 stycznia 1920r. nr 10-12,
 • remont elewacji frontowej wraz z dociepleniem ściany szczytowej, remontem dachu, odtworzeniem zadaszenia lukarny nad balkonem kamienicy mieszkalnej, Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 3
 • remont elewacji frontowej i tylnej kamienicy mieszkalno-usługowej, Bydgoszcz, ul. Cieszkowskiego 10
 • zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, Bydgoszcz, ul. 20 stycznia 1920 r. nr 37
 • remont elewacji z wykonaniem docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, Bydgoszcz, ul. Piotrowskiego 18
 • remont elewacji frontowej kamienicy z wykonaniem docieplenia, Bydgoszcz, ul. Pomorska 76
 • remont elewacji oficyny z wykonaniem docieplenia ścian zewn. budynku, dociepleniem ścian i stropu nad przejazdem, z wymianą części pokrycia dachu oraz likwidacją balkonów i logii, Bydgoszcz, ul. Sobieskiego 2
 • remont elewacji tylnej kamienicy wraz z dociepleniem ścian, Bydgoszcz, ul. 20 stycznia 1920 r. nr 17
 • projekt wymiany części okien w kamienicy, Bydgoszcz, ul. 20 stycznia 1920 r. nr 17
 • remont elewacji kamienicy wraz z dociepleniem ścian szczytowych, Bydgoszcz, ul. Gdańska 35 - oficyna