kreska

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania szkoły w Rzucewie, woj. pomorskie (współpraca z firmą SATOR)