kreska

Profil działalności

Opracowujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze wszystkich rodzajów obiektów.

Nadzorowanie prac na budowie w imieniu Inwestora (nie tylko na naszych budowach).

Nasza oferta obejmuje:

 • obsługa formalno-prawna inwestycji budowlanych
 • porady i konsultacje architektoniczne
 • analizy terenu pod planowaną inwestycję
 • pozwolenia na budowę (wraz z pełno branżowymi projektami budowlanymi) i rozbiórkę
 • projekty koncepcyjne obiektów
 • projekty wnętrz
 • projekty zagospodarowania terenu
 • wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
 • adaptacja i sprzedaż projektów gotowych
 • modernizacje obiektów istniejących (rozbudowy, nadbudowy itp.)
 • projekty remontów i dociepleń elewacji
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów i lokali
 • inwentaryzacje budowlane istniejących budynków na podstawie pomiarów z natury do celów projektowych, majątkowych, notarialnych),- podziały fizyczne nieruchomości
 • podziały fizyczne lokali i budynków (celem otrzymania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz założenia odrębnych ksiąg wieczystych)
 • kolorystyki elewacji
 • oceny stanu technicznego i ekspertyzy techn.-budowlane
 • nadzory autorskie
 • charakterystyki i świadectwa energetyczne
 • konsultacje, opinie i odstępstwa w zakresie p.poż i hig.-sanit.
 • legalizacja wszelkich typów samowoli budowlanych
 • mapy do celów projektowych
 • opinie geologicznie
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynków
 • ekspertyzy p. pożarowe
 • inwentaryzacje zieleni
 • inne wymagające wszelkiego typu projektów i uzgodnień budowlanych